जिला कार्यकारिणी

बांरा जिला कार्यकारिणी

a

केसरीलाल बैरवा

जिला अध्यक्ष बांरा

a

हेमराज देवली

जिला महामंत्री बांरा

हेमराज बैरवा एडवोकेट

व. उपाध्यक्ष

मुकेश डोहरिया

उपाध्यक्ष

रणंजीत बैरवा

उपाध्यक्ष

अजीत बैरवा

उपाध्यक्ष

अशोक बैरवा

महामंत्री

रामप्रसाद कुडांरा

कोषाअध्यक्ष

मूलचन्द बैरवा

संगठन मंत्री

महावीर बैरवा

संगठन मंत्री

प्रभुलाल बैरवा

सयुक्त मंत्री

रामकरण

सयुक्त मंत्री

महावीर पहडवा

प्रचार मंत्री

रामकल्याण बैरवा

प्रचार मंत्री

हीरालाल बैरवा

सदस्य


अलवर जिला कार्यकारिणी

a

अशोक कूमार बैरवा

जिला अध्यक्ष अलवर